Đặt mua Ích Niệu Khang

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất

Danh sách nhà thuốc ở Huyện Thanh Hà

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

QT Thành Trung ⭐

20v

Chợ Sung, Thôn Mạc Động, Liên Mạc, Thanh Hà, Hải Dương

0365751699

2

QT Thái Sâm ⭐

20v80v

Đội 8, Chợ Cháy, thôn Du La, Cẩm Chế, Thanh Hà, Hải Dương

0966405815

3

QT số 7 - Nguyễn Văn Toại ⭐

20v80v

Chợ Hệ, thị tứ Chợ Hệ, Thanh Bính, Thanh Hà, Hải Dương

0984655633

4

QT Phúc Oanh - Chị Oanh

20v80v

., Thôn Nhân Lư, Cẩm Chế, Thanh Hà, Hải Dương

0396329088

5

QT Vương Thị Loan

20v80v

Xóm Mới, phố Rặng, Thanh Khê, Thanh Hà, Hải Dương

0395977161

6

QT Bạch Mai

20v

., Thị Tứ, Thanh Bính, Thanh Hà, Hải Dương

0976180027

7

QT Y Đức

20v

Xóm 3, Tứ Cường, An Phượng, Phượng Hoàng, Thanh Hà, Hải Dương

0918086218

8

QT Thanh Vân

20v80v

Chợ Mè, Thôn Nam, Hồng Lạc, Thanh Hà, Hải Dương

0964447809