Đặt mua Ích Niệu Khang

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất

Danh sách nhà thuốc ở Huyện Ninh Giang

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

QT số 8 - Chị Hằng ⭐

20v80v

Ngã 4 Chợ Bùi, Thôn Tân Quang, Hoàng Hanh, Ninh Giang, Hải Dương

0985234616

2

QT số 12 - QT Thanh Mai ⭐

20v80v

Số 108, đường Trần Hưng Đạo, Ninh Giang, Ninh Giang, Hải Dương

0934420052

3

QT Sáu Thủy ⭐

20v80v

Chợ Đọ, ., Ứng Hoè, Ninh Giang, Hải Dương

0985493548

4

QT Đại Hằng ⭐

20v80v

Chợ Đọ, , Ứng Hoè, Ninh Giang, Hải Dương

0943686688

5

QT số 19 - chị Nhẫn ⭐

20v80v

., Chợ Gọc, Kiến Quốc, Ninh Giang, Hải Dương

0376886399

6

QT Ánh Tuyết

20v80v

., Thôn Tranh Xuyên, Đồng Tâm, Ninh Giang, Hải Dương

0975234168

7

QT Thanh Hoà - Dược Tá Tạ Thị Thanh

20v80v

Số 74, đường Trần Hưng Đạo, Ninh Giang, Ninh Giang, Hải Dương

02203767224

8

QT số 6 - Chị Đắc

20v

., Thôn Ứng Mộ, An Đức, Ninh Giang, Hải Dương

0984987968

9

QT Ngọc Yến

20v80v

., Thôn Đông Cao, Đông Xuyên, Ninh Giang, Hải Dương

0974721556

10

QT Tư Thêu

20v80v

., Chợ Đọ, Ứng Hoè, Ninh Giang, Hải Dương

0973649074

11

QT Minh Hà

20v

Xóm Mới, Thôn An Rặc, Hồng Dụ, Ninh Giang, Hải Dương

0383212585

12

QT Mai Nguyên

20v80v

., Thôn 7, Tân Hương, Ninh Giang, Hải Dương

0963924687

13

QT Anh Hoan

20v80v

Chợ Vé, Thôn Vé, Đồng Tâm, Ninh Giang, Hải Dương

0795367193

14

QT Linh Nga

20v80v

Ngã 4 Chợ Bùi, Thôn Tân Quang, Hoàng Hanh, Ninh Giang, Hải Dương

0975222161

15

QT Mến Hiếu

20v80v

., Thôn Đoàn Xá, Tân Quang, Ninh Giang, Hải Dương

0965499756

16

QT Cường Thúy

20v

., Thôn Hội Xá, Tân Quang, Ninh Giang, Hải Dương

0973024001

17

QT Lê Phượng

20v80v

Khu dân cư mới, Thôn Bồng Lai, Ninh Hải, Ninh Giang, Hải Dương

0981439628

18

QT Hoài Nga

20v

Chợ Bò, Thôn Đồng Hội, Hồng Phong, Ninh Giang, Hải Dương

0978685824

19

QT Dũng Tuyến

20v

., Thôn 3, Tân Hương, Ninh Giang, Hải Dương

0974635188

20

QT Phương Thảo

20v

., Thôn Đoàn Xá, Tân Quang, Ninh Giang, Hải Dương

0366502661

21

QT Thu Làn

20v

., Chợ Gọc, Kiến Quốc, Ninh Giang, Hải Dương

0987876185

22

QT Phương Nghị

20v80v

., Thôn Tiêu, Hồng Thái, Ninh Giang, Hải Dương

0972905583

23

QT Số 24- Thu Trang

20v

Số 10, Khu 2, Ninh Giang, Ninh Giang, Hải Dương

0976298106

24

QT Ái Tiến

20v80v

., Thôn 2, Văn Hội, Ninh Giang, Hải Dương

0985985665

25

QT Linh Nga

20v

., Thôn Tiền Liệt, Tân Phong, Ninh Giang, Hải Dương

0377582352

26

QT Đức Phúc

20v80v

., Thôn Cúc Thị, Kiến Quốc, Ninh Giang, Hải Dương

0943943493

27

QT Tâm An

20v

., Chợ Bùi Hòa, Tân Quang, Ninh Giang, Hải Dương

0348044144