Đặt mua Ích Niệu Khang

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất

Danh sách nhà thuốc ở Thành Phố Bến Tre

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

NT Ngọc Hân⭐ ⭐

20v80v

Số 307, Nguyễn Văn Tư, phường 5, Bến Tre, Bến Tre

0932928578

2

NT Song An⭐ ⭐

20v80v

Số 235, Nguyễn Văn Tư, phường 7, Bến Tre, Bến Tre

0852495139

3

NT Thống Nhất⭐ ⭐

20v80v

Số 119, Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, Bến Tre, Bến Tre

0903003575

4

NT Đại Trung Hòa⭐ ⭐

20v80v

Số 8, Lê Lai, phường 2, Bến Tre, Bến Tre

0789651893

5

NT Hòa Dân⭐ ⭐

20v80v

Số 320 B , Đoàn Hoàng Minh, phường 5, Bến Tre, Bến Tre

0908088407

6

NT Đức Hòa Đường⭐ ⭐

20v

Số 234, Đoàn Hoàng Minh, phường 7, Bến Tre, Bến Tre

02753845278

7

QT Số 1247

20v

Số 27, Đường 885, Phú Hung, Bến Tre, Bến Tre

0965547892

8

NT Trúc Giang

20v

Số 231, Đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, Bến Tre, Bến Tre

0982294027

9

NT Trung Tín

20v

Số 418/2, Nguyễn Trung Trực, phường 3, Bến Tre, Bến Tre

0907094996

10

NT Phú Đức

20v

Số 74, Nguyễn Huệ, phường 3, Bến Tre, Bến Tre

0373064476

11

NT Lý Nhã

20v

Số 43679, Nguyễn Huệ, phường 4, Bến Tre, Bến Tre

0919680917

12

NT Phú Đức 2

20v

Nguyễn Huệ, phường 3, Bến Tre, Bến Tre

0379115754

13

Hạnh Phúc

20v

Đông khởi, Phú Khương, Bến Tre, Bến Tre

02753828838

14

Phúc Ân

20v

Phú Hưng, Bến Tre, Bến Tre, Bến Tre

0704517775