Đặt mua Ích Niệu Khang

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất

Danh sách nhà thuốc ở Huyện Ba Tri

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

NT Thái Bình⭐ ⭐

20v80v

Số 17, đường 23 tháng 9, Chợ Ba Tri, Ba Tri, Bến Tre

02753850371

2

NT Phương Huy⭐ ⭐

20v

Số 145, đường 23 tháng 9, Chợ Ba Tri, Ba Tri, Bến Tre

0343666667

3

NT Thuận Hòa Đường⭐ ⭐

20v80v

Số 29/3, đường 30 tháng 4, Chợ Ba Tri, Ba Tri, Bến Tre

02753845689

4

NT Song Phương⭐ ⭐

20v

23/09, Ba Tri, Ba Tri, Bến Tre

0918993871

5

NT Đức Minh

20v

Số 25, Đường Vĩnh Phúc, Ba Tri, Ba Tri, Bến Tre

0985408487