Đặt mua Ích Niệu Khang

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất

Danh sách nhà thuốc ở Thành Phố Yên Bái

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

CTy TNHH TM DP Thanh Phương ⭐

20v80v

Số 722B, Đường Điện Biên, Tổ 45, Minh Tân, Yên Bái, Yên Bái

0986372879

2

QT Phạm Bích Phượng ⭐

20v80v

Số 312, Đại lộ Nguyễn Thái Học, Hồng Hà, Yên Bái, Yên Bái

0977550226

3

QT Lưu Linh ⭐

20v

., Tổ 30, Nguyễn Phúc, Yên Bái, Yên Bái

0973768321

4

NT Việt Bảo ⭐

20v80v

Số 233, Đường Đinh Tiên Hoàng, Yên Thịnh, Yên Bái, Yên Bái

0366504792

5

NT Thanh Trúc ⭐

20v80v

Số 181, Đường Nguyễn Đức Cảnh, Yên Thịnh, Yên Bái, Yên Bái

0944056785

6

QT Ngọc Thược

20v80v

Số 66, Đường Trần Hưng Đạo, Hồng Hà, Yên Bái, Yên Bái

0981521521

7

QT Đoàn Thị Dương

20v80v

., Thôn Nước Mát, Âu Lâu, Yên Bái, Yên Bái

0985409975

8

QT 322

20v80v

Số 322, Đường Đinh Tiên Hoàng, Yên Thịnh, Yên Bái, Yên Bái

0943295748

9

QT Trần Thị Mận

20v80v

Số 103, Đường Lê Hồng Phong, Nguyễn Thái Học, Yên Bái, Yên Bái

0978529064

10

QT Trung Giang

20v80v

Số 946, Đường Điện Biên, Đồng Tâm, Yên Bái, Yên Bái

0943264656

11

NT Cúc Hiếu

20v

Số 1095, Đường Yên Ninh, Đồng Tâm, Yên Bái, Yên Bái

0928854036

12

NT YPhaCo Số 1

20v80v

Số 725, Đường Yên Ninh, Minh Tân, Yên Bái, Yên Bái

0969263145

13

NT Đông Hải

20v80v

Số 04, Đường Kim Đồng, Minh Tân, Yên Bái, Yên Bái

0979369892

14

NT Thủy Lan

20v

Số 724, Đường Yên Ninh, Minh Tân, Yên Bái, Yên Bái

0975423002

15

NT Hoa Nga

20v80v

Số 19, Tổ 9, Hợp Minh, Yên Bái, Yên Bái

0968748266

16

NT Bùi Thơm

20v

Số 270, Đường Thành Công, Nguyễn Thái Học, Yên Bái, Yên Bái

0843518918

17

NT 470

20v80v

Số 470, Đường Ngô Minh Loan, Hợp Minh, Yên Bái, Yên Bái

0865025193

18

NT Bệnh viện Y học Cổ truyền

20v80v

Số 723, Đường Yên Ninh, Minh Tân, Yên Bái, Yên Bái

0963328102

19

NT Huyền Sơn

20v80v

Số 649, Đường Yên Ninh, Minh Tân, Yên Bái, Yên Bái

0912798764