Đặt mua Ích Niệu Khang

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất

Danh sách nhà thuốc ở Huyện Phú Vang

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

NT Phú Thượng ⭐

20v80v

Thông Lại Thế, Quốc Lộ 49B, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

0935375677

2

QT Thùy Trang ⭐

20v

Số 175, Kinh Dương Vương, Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

0793666477

3

NT Bình An 49 ⭐

20v80v

Số 168, Phạm Văn Đồng, Phú Thượng , Phú Vang, Thừa Thiên Huế

0935549554

4

QT Hương Tú

20v80v

Số 1, thôn 3, Vinh Thanh, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

0987100199

5

QT Phước Thiện

20v80v

0, ql49b, Phú Hải, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

0902588790

6

QT vinh Hạnh

20v80v

., thôn 3, Vinh Thanh, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

0982061064

7

QT Hương Tú

20v

Số 1, thôn 3, Vinh Thanh, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

0987100199

8

QT Phước Thiện

20v

0, ql49b, Phú Hải, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

0902588790

9

QT vinh Hạnh

20v

., thôn 3, Vinh Thanh, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

0982061064