Đặt mua Ích Niệu Khang

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất

Danh sách nhà thuốc ở Thành Phố Huế

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

NT Long Thọ ⭐

20v

Số 418, Bùi Xuân, Đúc, Huế, Thừa Thiên Huế

0793239494

2

NT Ngô Quý Thích ⭐

20v80v

Số 157, Trần Hưng Đạo, Phú Hòa, Huế, Thừa Thiên Huế

0914145253

3

NT Bích Ngọc ⭐

20v80v

Số 143, Đinh Tiên Hoàng, Thuận Lộc, Huế, Thừa Thiên Huế

0945999951

4

NT Thuận Thái ⭐

20v80v

Số 26, Ngô Quyền, Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên Huế

0912645204

5

NT Thanh Toàn ⭐

20v

Số 179, Hùng Vương, An Cựu, Huế, Thừa Thiên Huế

02343820600

6

NT Phú Bình

20v80v

chợ Phú Bình, Đào Duy Anh, Phú Bình, Huế, Thừa Thiên Huế

0935882889

7

NT Thanh Nữ

20v

Kiot 20, Chợ Đông Ba, Phú Hòa, Huế, Thừa Thiên Huế

0905241471

8

NT Tân Quang

20v

Kiot 19 Chợ Đông Ba, Phú Hòa, Huế, Thừa Thiên Huế

0935220861

9

NT Thu Nỡ

20v80v

Chợ An Cựu, Hùng Vương, Phú Hội, Huế, Thừa Thiên Huế

0905378596

10

NT Phùng Hưng

20v

Số 35, Phùng Hưng, Thuận Hòa, Huế, Thừa Thiên Huế

0392533395

11

NT Tâm Phúc

20v80v

Số 27, Yết Kiêu, Thuận Thành, Huế, Thừa Thiên Huế

0935178586

12

NT Bình An

20v80v

Số 6, Phạm Văn Đồng, Vĩ Dạ, Huế, Thừa Thiên Huế

0945717252

13

NT Vĩnh Nghĩa

20v80v

Số 7, Phạm Văn Đồng, Vĩ Dạ, Huế, Thừa Thiên Huế

0935532020

14

NT Thanh Châu

20v80v

Số 30, Ngô Quyền, Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên Huế

02343821590

15

Cty Thuận Thảo

20v80v

Số 34, Ngô Quyền, Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên Huế

0543828656

16

NT Hệ Thống Mạnh Tý

20v80v

Số 74-76, Ngô Quyền, Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên Huế

0932576736

17

CTy Phong Hà

20v80v

Số 2, Trần Cao Vân, Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên Huế

0543838988

18

NT Bảo Hưng

20v80v

Số 37, Bà Triệu, Xuân Phú, Huế, Thừa Thiên Huế

0906470227

19

NT Số 8

20v

39a , Phan Bội Châu, Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên Huế

0978023128

20

NT Tân Thanh Hải

20v

Số 38, Ngô Quyền, Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên Huế

02343889799

21

NT Thành Thảo

20v80v

Số 36, Ngô Quyền, Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên Huế

0543837731

22

NT Nam Giao

20v

Số 336, Điện Biên Phủ, Trường An, Huế, Thừa Thiên Huế

0935253591

23

NT số 12

20v

Số 185, Nguyễn Sinh Cung, Vĩ Dạ, Huế, Thừa Thiên Huế

0935375677

24

NT Kim Anh

20v

Số 179, Nguyễn Sinh Cung, Vĩ Dạ, Huế, Thừa Thiên Huế

02343827895

25

CTy Dược Phẩm Hồng Lan

20v

Số 3, Lê Thánh Tôn, Thuận Thành, Huế, Thừa Thiên Huế

0913468482

26

NT Thùy Nhiên

20v

Số 191, Chi Lăng, Phú Cát, Huế, Thừa Thiên Huế

02343535619

27

NT Nhật Lan

20v80v

Chợ Đông Ba, Thuận Hòa, Huế, Thừa Thiên Huế

02343525695

28

NT Hiểu Lan

20v

Số 168, Nguyễn Văn Linh, Hương Sơ, Huế, Thừa Thiên Huế

02343537955

29

NT Bình Yên

20v

Số 163, Điện Biên Phủ, Trường An, Huế, Thừa Thiên Huế

0389398200

30

NT Mạnh Tý 7

20v80v

Số 13, Nguyễn Gia Thiều, Phú hậu, Huế, Thừa Thiên Huế

0905567661

31

NT Mạnh Tý 18

20v80v

chợ Tây Lộc, Nguyễn Trãi, Tây Lộc, Huế, Thừa Thiên Huế

0971177300

32

NT Mạnh Tý 20

20v80v

Số 90, Trần Phú , Phước Vĩnh, Huế, Thừa Thiên Huế

0902680627

33

NT Khánh Vĩnh

20v

Số 40, Trần quang Khải, Phú Hội, Huế, Thừa Thiên Huế

0942618867

34

NT Thanh Thảo

20v80v

Số 66, Ngô Quyền, Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên Huế

0901151718

35

NT Ngọc Châu

20v

Số 20, Ngô Quyền, Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên Huế

0972761587

36

NT Đăng Khoa

20v

Số 37A, Nguyễn Trường Tộ, Phứơc Vĩnh, Huế, Thừa Thiên Huế

0946943883

37

NT Ý Nhi

20v80v

Số 96, trường trinh, An Cựu, Huế, Thừa Thiên Huế

02343810166

38

NT Thượng Tứ

20v80v

Số 15, đinh tiên hoàng, Thuận Hòa, Huế, Thừa Thiên Huế

0774468686

39

NT Hương Bình

20v80v

Số 1, nguyễn hoàng, Kim Long, Huế, Thừa Thiên Huế

02343526476

40

NT Ý Nhi

20v

Số 96, trường trinh, An Cựu, Huế, Thừa Thiên Huế

02343810166

41

NT Thượng Tứ

20v

Số 15, đinh tiên hoàng, Thuận Hòa, Huế, Thừa Thiên Huế

0774468686

42

NT Hương Bình

20v

Số 1, nguyễn hoàng, Kim Long, Huế, Thừa Thiên Huế

02343526476