Đặt mua Ích Niệu Khang

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất

Danh sách nhà thuốc ở Quận Lê Chân

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

NT Hậu Vũ ⭐

20v80v

Số 11, Đường Lê Chân, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng

02253631169

2

Công ty TNHH Việt Dũng ⭐

20v80v

Số 22, Đường Trần Nguyên Hãn, Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng

02253700987

3

NT 303 - Chị Trang ⭐

20v80v

Số 303, Đường Hai Bà Trưng, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng

02253951557

4

NT 307 Thành Thủy - Chị Thủy A Trung ⭐

20v80v

Số 307, Đường Hai Bà Trưng, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng

02253950152

5

NT 303A - Chú Đậm ⭐

20v80v

Số 295, Đường Hai Bà Trưng, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng

0904246987

6

NT Thành Đông

20v80v

Số 143, Đường Đình Đông, Đông Hải, Lê Chân, Hải Phòng

0836452383

7

NT Hải Cường

20v

Số 10A44, Chợ Máy Đá, Phố Công Nhân, Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng

02253714709

8

NT Tùng Lâm 1

20v

Số 500, Đường Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng

0911042626

9

NT Nam Nguyễn

20v80v

Số 258, Đường Hào Khê, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng

0983313751

10

NT Hoàn Châu

20v

Số 181, Đình Đông, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng

02258854127

11

NT Tùng Lâm

20v

Số 68, Đường Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng

0989357291

12

NT 08

80v

Số 8, Đường Dân Lập, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng

0934295910

13

NT Bảo Vy

20v

Số 299, Đường Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng

0912549368

14

NT Trâm Anh

20v

Số 311, Đường Hai Bà Trưng, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng

0985716983

15

NT Hiếu Thảo

20v80v

Số 105A7, Ngõ 213, Đường Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng

0342401809

16

NT 301 Thành Thủy - C Nga

20v80v

Số 301, Đường Hai Bà Trưng, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng

0939222679

17

NT Thu Hà

20v80v

Số 214, Đường Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng

0984703466

18

NT Số 291

20v80v

Số 291, Đường Hai Bà Trưng, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng

0989560345

19

HT Hải Phòng - Quầy 103

20v80v

Số 83A, Đường Hàng Kênh, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng

0904822898

20

NT Trường Phúc

20v80v

Số 6, Đường Nguyễn Công Trứ, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng

0365452679

21

NT Hương Giang

20v80v

Số 50, Đường Dư Hàng, Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng

0902530323

22

NT Thanh Giang

20v

Số 53, Đường Tôn Đức Thắng, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng

02253857106

23

NT Mai Linh 693

20v

Số 693, Đường Thiên Lôi, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng

02253272586

24

NT 319

20v80v

Số 319, Đường Hai Bà Trưng, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng

0912372257

25

NT Phương Anh

20v

Số 202, Đường Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng

0398289488

26

NT Ngân Trang

20v80v

Số 27, đường Dư Hàng, Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng

0982700987

27

NT Song Thắng

20v80v

Số 353, Đường Hai Bà Trưng, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng

0904336557

28

NT Ngọc Mai

20v

Số 85, Đường Nguyễn Công Trứ, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng

0983576489

29

NT 213

20v

Số 213, Đường Trần Nguyên Hãn, Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng

0988064943

30

HTHP - NT Thái Dương

20v

Số 128, Đường Lam Sơn, Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng

0904454530

31

NT Minh Tâm

20v80v

Số 159, Đường Hàng Kênh, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng

0904087086