Đặt mua Ích Niệu Khang

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất

Danh sách nhà thuốc ở Huyện Kiến Thụy

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

HT Cô Sinh ⭐

20v

., Thôn Nãi Sơn, Tú Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng

0989853001

2

QT Linh Hương ⭐

20v80v

., Thôn Nhân Trai, Đại Hà, Kiến Thụy, Hải Phòng

0989905311

3

Công Ty TNHH Dược Phẩm Hoa Lâm ⭐

20v80v

Số 221, Tiểu khu Cầu Đen, Núi Đối, Kiến Thụy, Hải Phòng

0906103855

4

NT Số 69 ⭐

20v80v

Số 69, Tiểu khu Thọ Xuân, Núi Đối, Kiến Thụy, Hải Phòng

02253812419

5

QT Tuấn Thảo ⭐

20v80v

., Thôn 5, Kiến Quốc, Kiến Thụy, Hải Phòng

0906026792

6

QT Trâm Anh

20v80v

., Thôn Đương Thắng, Ngũ Đoan, Kiến Thụy, Hải Phòng

0906178829

7

QT Thiên Phúc Vinh

20v

., Xóm Chợ, Tân Phong, Kiến Thụy, Hải Phòng

0347376096

8

HT Kiến Dương 397

20v

., Thôn Việt Tiến 3, Đại Hợp, Kiến Thụy, Hải Phòng

0385443103

9

QT Giang Bảo

20v80v

., Thôn Đoan Xá, Đoàn Xá, Kiến Thụy, Hải Phòng

0986386136

10

QT Anh Tú

20v80v

., Thôn Kính Trực, Tân Phong, Kiến Thụy, Hải Phòng

0906002588

11

QT Quỳnh Dương

20v80v

., Thôn Sâm Linh, Minh Tân, Kiến Thụy, Hải Phòng

0799234222

12

QT Ngọc Vân

20v

., Thôn 4, Tú Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng

02253817584

13

QT Số 63

20v80v

Số 63, Tiểu khu Thọ Xuân, Núi Đối, Kiến Thụy, Hải Phòng

0989276159

14

QT Minh Trang

20v80v

., Thôn Phong Cầu, Đại Đồng, Kiến Thụy, Hải Phòng

0362871162

15

NT Số 39

20v

Số 70, Tiểu khu Thọ Xuân, Núi Đối, Kiến Thụy, Hải Phòng

0932202239

16

QT Gia Bảo

20v80v

Đội 7, Thôn Nhân Trai, Đại Hà, Kiến Thụy, Hải Phòng

0704510786

17

QT Thương Liên

20v

., Thôn Cao Bộ, Đại Hà, Kiến Thụy, Hải Phòng

0336013884

18

HT Kiến Dương

20v

., Thôn Trà Phương, Thuỵ Hương, Kiến Thụy, Hải Phòng

0936983426

19

QT An Nguyên

20v80v

., Thôn Lạng Côn, Đông Phương, Kiến Thụy, Hải Phòng

0335876398

20

QT Nga

20v80v

., Thôn Xuân La, Thanh Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng

0349716233

21

HT Kiến Dương Quầy 103

20v

., Thôn Nãi Sơn, Tú Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng

02253645182

22

QT Tùng Hạnh

20v80v

., Thôn 5, Kiến Quốc, Kiến Thụy, Hải Phòng

0988038293