Đặt mua Ích Niệu Khang

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất

Danh sách nhà thuốc ở Huyện Nam Sách

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

QT Thanh Hương ⭐

20v80v

Cầu Lang Khê, Thôn Lang Khê, An Lâm, Nam Sách, Hải Dương

0936393392

2

QT Quảng Ninh ⭐

20v80v

Số 32, Nguyễn Đức Sáu, Nam Sách, Nam Sách, Hải Dương

0983391023

3

QT số 1 - DS Lê Thu Hiền ⭐

20v80v

Số 404, đường Trần Phú, khu La Văn Cầu, Nam Sách, Nam Sách, Hải Dương

0903482246

4

QT số 17 - Nguyễn Thị Liễu ⭐

20v80v

Chợ Rồng, Thị tứ Thanh Giang, Thanh Quang, Nam Sách, Hải Dương

0988342731

5

Công ty CP Dược VTYT Hải Dương - QT Nguyễn Thị Hương ⭐

20v80v

., Thôn Lâm, Phú Điền, Nam Sách, Hải Dương

0904823918

6

NT Hiến Hiền

20v

Chợ Rồng, Thị tứ Thanh Quang, Thanh Quang, Nam Sách, Hải Dương

0946022188

7

QT Khải Yên

20v80v

Chợ Rồng, Thị tứ Thanh Quang, Thanh Quang, Nam Sách, Hải Dương

0364212621

8

QT Số 9

20v80v

Số 552, Đường Trần Phú, Nam Sách, Nam Sách, Hải Dương

0979969001

9

QT Bách Hoa- Lê Thị Hoa

20v

Xóm Cầu Chùa, Thôn An Đông, Nam Sách, Nam Sách, Hải Dương

0985105882

10

QT số 7 - Hiền Thanh

20v80v

., Thôn Thượng Dương, Nam Trung, Nam Sách, Hải Dương

0372250298

11

QT Thành Thúy

20v

., Thôn Đột Hạ, Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương

0987233719

12

QT Cường Trang

20v80v

Số 300, đường Trần Phú, Nam Sách, Nam Sách, Hải Dương

0979291558

13

QT Hà Lan

20v80v

., Thôn Mạn Đê, Nam Trung, Nam Sách, Hải Dương

0985063877

14

QT Trang Thắng

20v

Số 130, Đường Trần Hưng Đạo, Nam Sách, Nam Sách, Hải Dương

0358979251

15

QT Tùng Lương

20v80v

., Thôn Vạn Tải, Hồng Phong, Nam Sách, Hải Dương

0988410587

16

QT Trường Vân

20v80v

., Thôn Giữa, Thái Tân, Nam Sách, Hải Dương

0979965517

17

QT Thanh Huyền

20v

Chợ An Lương, Thôn An Lương, An Lâm, Nam Sách, Hải Dương

0347764376

18

QT Thanh Bình - Quầy số 26  - DS Đàm Thị Huê

20v

Chợ Rồng, Thị tứ Thanh Quang, Thanh Quang, Nam Sách, Hải Dương

0969593677