Đặt mua Ích Niệu Khang

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất

Danh sách nhà thuốc ở Huyện Kim Thành

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

QT Mai Hương - Kim Thành ⭐

20v80v

Số 111, Đường 20-9, Thôn Tân Phú, Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương

0386113066

2

QT Số 1B ⭐

20v80v

Số 117, đường 20/9, Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương

0827656688

3

QT Kim Anh ⭐

20v80v

Cổng trường tiểu học Kim Anh, thôn Văn Minh, Kim Anh, Kim Thành, Hải Dương

0384163788

4

QT số 5 - Anh Bắc ⭐

20v

Xóm 10, thôn Viên Chử, Kim Tân, Kim Thành, Hải Dương

0904945645

5

QT Số 4 - chị Ngân ⭐

20v

Cụm dân cư số 1, Thị Tứ Đồng Gia, Đồng Gia, Kim Thành, Hải Dương

0986337289

6

QT Dũng Thái

20v80v

Ngã 3 Lai Khê, , Cộng Hòa, Kim Thành, Hải Dương

0983364383

7

QT Thúy Huyền

20v80v

Cổng chợ Cổ Dũng, thôn Bắc, Cổ Dũng, Kim Thành, Hải Dương

0869187988

8

QT Dũng Hà

20v80v

., Thôn Tân Hưng, Tuấn Hưng, Kim Thành, Hải Dương

0356091189

9

QT 32 - Khiêm Giang

20v80v

Mặt đường 5, Thôn Lương Xá, Kim Lương, Kim Thành, Hải Dương

0988212919

10

QT Hải Huy

20v80v

., Thôn Hưng Hòa, Liên Hòa, Kim Thành, Hải Dương

0365680683

11

QT Bình Phương

20v

Ngã tư Cổ Dũng, Thôn Bắc, Cổ Dũng, Kim Thành, Hải Dương

0982848787

12

QT Ngọc Thuần

20v

Số 133, Đường 20/9, Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương

0379968555

13

QT Số 9 - Chị Nguyên

20v

., Thôn Bằng Lai, Ngũ Phúc, Kim Thành, Hải Dương

0977635631

14

QT Gia Linh

20v80v

., Thôn Dưỡng Mông, Ngũ Phúc, Kim Thành, Hải Dương

0383458265

15

QT Số 54 - Cường Hồng

20v

., Thôn Hợp Nhất, Lai Vu, Kim Thành, Hải Dương

0387142328

16

QT Luận Lệ

20v

Số 5B, Đội 3, Thôn Hợp Nhất, Lai Vu, Kim Thành, Hải Dương

0976083415

17

QT số 60

20v

Đội 1, Thôn Phù Tải 1, Kim Đính, Kim Thành, Hải Dương

0945068226

18

QT Hồng Chuyên

20v80v

Thị Tứ, Chợ Giải, Kim Đính, Kim Thành, Hải Dương

0772240905

19

QT Hùng Trang - DS : Vũ Thị Trang

20v80v

., Thôn Lai Khê, Cộng Hòa, Kim Thành, Hải Dương

0982822930