Đặt mua Ích Niệu Khang

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất

Danh sách nhà thuốc ở Huyện Gia Lộc

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

QT GPP Số 2 - Thu Hương ⭐

20v80v

Số 166, Nguyễn Chế Nghĩa, Gia Lộc, Gia Lộc, Hải Dương

0989632799

2

QT Sơn Phong ⭐

20v80v

Số 5, Đường Lê Thanh Nghị, Gia Lộc, Gia Lộc, Hải Dương

0993243717

3

QT Mai Thoảng ⭐

20v80v

., Lãng Xuyên, Gia Tân, Gia Lộc, Hải Dương

0326028081

4

NT Đặng Trang ⭐

20v80v

Cầu Gỗ, Đường Lê Thanh Nghị, Gia Lộc, Gia Lộc, Hải Dương

0975754730

5

QT Số 10 - Hải Toán ⭐

20v

., Quán Phe, Hồng Hưng, Gia Lộc, Hải Dương

0369073263

6

QT Đồng Bào

20v

., Thôn Đồng Bào, Gia Xuyên, Gia Lộc, Hải Dương

0993893368

7

QT số 8 - Mai Hạnh

20v80v

Chợ Bóng, ., Quang Minh, Gia Lộc, Hải Dương

0763300777

8

QT Hương Anh

20v

., Quán Phe, Hồng Hưng, Gia Lộc, Hải Dương

0387046236

9

QT Thu Huyền

20v

Đối diện BV Nhi, Khu Đô Thị Mới, Liên Hồng, Gia Lộc, Hải Dương

0977455234

10

QT số 25 - chị Diệp

20v

Chợ Đoàn Thượng, , Đoàn Thượng, Gia Lộc, Hải Dương

0775399372

11

QT Như Ý 2

20v80v

., Đồng Lại, Liên Hồng, Gia Lộc, Hải Dương

0965415899

12

QT Tuyết Liên

20v

., Vô Lượng, Thống Nhất, Gia Lộc, Hải Dương

0357653095

13

HT Trung Tâm Huyện Gia Lộc

20v80v

Số 377, đường Nguyễn Chế Nghĩa, Gia Lộc, Gia Lộc, Hải Dương

0782230400

14

NT Lâm Thương

20v

Đình Tâng, , Gia Xuyên, Gia Lộc, Hải Dương

0968705999

15

QT Bạch Mai

20v80v

Số 186, Phố Cuối, Gia Lộc, Gia Lộc, Hải Dương

0961036055