Đặt mua Ích Niệu Khang

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất

Danh sách nhà thuốc ở Thị xã Chí Linh

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

NT Ánh Nguyệt ⭐

20v80v

Số 315a, đường Nguyễn Trãi, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương

0968080246

2

QT số 7 - Cô Nhạn ⭐

20v80v

Số 7, đường Nguyễn Trãi, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương

02203882068

3

QT Thềm Xuyến ⭐

20v80v

Cổng chợ Sao Đỏ, , Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương

02203882347

4

NT Quang Thúy ⭐

20v80v

., Thôn Trụ Thượng, Đồng Lạc, Chí Linh, Hải Dương

0385755856

5

NT Việt Anh ⭐

20v80v

Số 2, cổng chợ số 3, đường Nguyễn Trãi 1, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương

0936885008

6

NT Nhuần Huy

20v

Số 44, Phố Trần Khánh Dư, Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương

0986219438

7

QT số 36 - Chị Nhung

20v

Số 110B, Đường Hữu Nghị, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương

0396565341

8

QT Thanh Huyền

20v

., Thôn Vĩnh Đại, Văn Đức, Chí Linh, Hải Dương

0978740084

9

QT Long Nga

20v80v

., Thôn Giang Hạ, Tân Dân, Chí Linh, Hải Dương

0366071819

10

QT số 8 - Phạm Thị Ngọt

20v

Trung tâm Hoàng Tiến, , Hoàng Tiến, Chí Linh, Hải Dương

0985097377

11

NT Hà Thành

20v80v

Số 114, phố Hùng Vương, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương

0903277073

12

NT Bảo Phúc

20v80v

Dốc Mật Sơn, Nguyễn Trãi 2, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương

0936457228

13

QT Tân Dược - Chị Uyên

20v80v

Số 96, đường Trần Khánh Dư, Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương

0382161425