Đặt mua Ích Niệu Khang

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất

Danh sách nhà thuốc ở Huyện Cẩm Giàng

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

QT Hiếu Hiền ⭐

20v80v

Khu đô thị mới, Phố Ghẽ, Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương

0978803106

2

QT Mai Hương - Cẩm Giàng ⭐

20v80v

Chợ Lai Cách, ., Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương

0966411696

3

QT số 52 - Mạnh Châu ⭐

20v80v

., Phố Ghẽ, Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương

0979670423

4

QT Việt Hạnh ⭐

20v80v

Chợ Văn Thai, , Cẩm Văn, Cẩm Giàng, Hải Dương

0985774522

5

QT Hoàng Mai ⭐

20v80v

Số 15, Đường Độc Lập, Cẩm Giàng, Cẩm Giàng, Hải Dương

0394141660

6

QT Số 85 - Hiệu thuốc Cẩm Giàng - Người đại diện Phan Thị Quế

20v80v

., chợ ghẽ, Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương

0963427205

7

QT 86 - Nhật Anh

20v

., Thôn Cờ Đỏ, Cẩm Phúc, Cẩm Giàng, Hải Dương

0365120688

8

QT Thu Hà

20v80v

., Đội 1, Cẩm Sơn, Cẩm Giàng, Hải Dương

0966113511

9

QT Lan Anh

20v

., Phú An, Cao An, Cẩm Giàng, Hải Dương

0962181874

10

QT số 54

20v

., Chợ Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương

0374637548

11

QT Thành Hồng

20v

., Địch Tràng, Đức Chính, Cẩm Giàng, Hải Dương

0974833790

12

QT Tuệ Anh

20v

., Thôn Phú An, Cao An, Cẩm Giàng, Hải Dương

0364419079

13

QT số 10

20v80v

Số 10, phố Phí, Cẩm Hoàng, Cẩm Giàng, Hải Dương

02203780959