Đặt mua Ích Niệu Khang

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất

Danh sách nhà thuốc ở Huyện Bình Giang

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

QT số 2 - Bình Giang ⭐

20v80v

Xóm Bưu Điện, Thị tứ Phủ, Thái Học, Bình Giang, Hải Dương

0986593323

2

NT Thu Găng ⭐

20v80v

Số 242, đường Trần Hưng Đạo, Kẻ Sặt, Bình Giang, Hải Dương

0987564506

3

QT số 9 - Lê Thị Hoa ⭐

20v80v

., Thị Tứ Phủ, Thái Học, Bình Giang, Hải Dương

0369648650

4

HT Trung Tâm Bình Giang ⭐

20v80v

Số 50, đường Phạm Ngũ Lão, Kẻ Sặt, Bình Giang, Hải Dương

0368726940

5

QT Nguyễn Cát ⭐

20v80v

., Thôn Nhữ Thị, Thái Hòa, Bình Giang, Hải Dương

0986689436

6

QT Phương Chi

20v80v

Số 74, Khu Hạ, Tráng Liệt, Bình Giang, Hải Dương

0912421886

7

QT Linh Thuý

20v80v

Số 25, đường Lạc Long Quân, khu Thượng, Tráng Liệt, Bình Giang, Hải Dương

0336122368

8

QT Hiệp Hương

20v80v

Số 57, Khu Hạ, Tráng Liệt, Bình Giang, Hải Dương

0973902024

9

QT Hồng Giao

20v80v

Đường 394, Thị Tứ Phủ, Thái Học, Bình Giang, Hải Dương

0979654678

10

Quầy số 19 - anh Thạo

20v

., Thôn Nhữ Thị, Thái Hòa, Bình Giang, Hải Dương

0382596886

11

QT Phương Thúy

20v

., Thôn Bùi Xá, Nhân Quyền, Bình Giang, Hải Dương

0345299725

12

QT Thu Hồng

20v

., Ngọc Tân, Thúc Kháng, Bình Giang, Hải Dương

0328879297

13

QT Hiệu Luyến

20v

Thôn My Cầu, Đường 20, Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương

0866751170