Đặt mua Ích Niệu Khang

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất

Danh sách nhà thuốc ở Thành Phố Hà Tĩnh

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

Công ty TNHH DP Liên Hoa ⭐

20v80v

Số 141, Đường Nguyễn Công Trứ, Tân Giang, Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

0943278970

2

NT Sỹ Ngọ ⭐

20v80v

Số 28, Đường Nguyễn Công Trứ, Nam Hà, Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

0974898763

3

QT Số 29 ⭐

20v80v

Số 507, Đường 26/3, Đại Nài, Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

0977923485

4

QT Phương Dung - Số 45 ⭐

20v80v

Số 116, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Bắc Hà, Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

0916081801

5

Cty TNHH Dược Phẩm Thành Sen ⭐

20v80v

Số 05, Đường Ngô Đức Kế, Nam Hà, Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

0915477272

6

QT số 25 - QT của Công ty Dược Tân Thành

20v

Số 25, Đường Đặng Dung, Tân Giang, Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

0385116187

7

QT Võ Anh Thắng

20v80v

Số 149, Đường Nguyễn Công Trứ, Tân Giang, Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

02393858012

8

Quầy 29

20v80v

Số 29, Đường Hàm Nghi, Hà Huy Tập, Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

0388732902

9

NT Vinh Nhị

20v80v

Số 86, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Bắc Hà, Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

0913761898

10

QT Số 92

20v80v

Số 92, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Bắc Hà, Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

0989732435

11

QT số 84

20v80v

Số 84, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Bắc Hà, Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

0941387891

12

NT Thảo Tuấn 1

20v80v

Số 120, Đường Nguyễn Biểu, Nam Hà, Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

0972166590

13

QT Số 57

20v80v

Số 91, Đường Lý Tự Trọng, Nam Hà, Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

0943243718

14

QT số 80

20v80v

Số 80, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Nam Hà, Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

0979803487

15

QT số 94

20v80v

Số 94, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Bắc Hà, Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

0984263553

16

Phan Thị Thắm

20v

., Chợ TP Hà Tĩnh, Nam Hà, Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

0915500561

17

NT Tuấn Thảo

20v80v

Số 04, Ngõ 247, Đường Vũ Quang, Thạch Linh, Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

0989488640

18

QT Số 3

20v80v

Số 248, Đường Trần Phú, Trần Phú, Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

0392038922

19

NT Dung Thơ

20v

Số 81, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Bắc Hà, Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

0989681482

20

QT Tuấn Nữ

20v

Số 450, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Tân Giang, Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

0981018020

21

NT Số 9

20v80v

Số 448, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Tân Giang, Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

0393609822

22

NT Thành An

20v

Số 717, Đường Quang Trung, Thạch Hạ, Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

0973079623

23

QT Trung Tâm

20v

Số 167, Đường Hà Huy Tập, Nam Hà, Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

0976910079

24

NT Thanh Tuyết

20v

Số 55, Đường Nguyễn chí Thanh, Tân Giang, Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

0978351127

25

QT Hồng Ý

20v

Xóm Đồng Liên, ., Thạch Đồng, Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

0365881459

26

QT Nguyễn Thị Hòa

20v

., Chợ Hà Tĩnh, Tân Giang, Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

0986789895