Đặt mua Ích Niệu Khang

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất

Danh sách nhà thuốc ở Huyện Can Lộc

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

NT Nguyễn Thùy Trang ⭐

20v80v

., Khối 1A, Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh

0388909737

2

QT Phan Thị Hải Yến ⭐

20v80v

., Khối 6B, Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh

0982123817

3

QT Trần thị Cẩm Tú ⭐

20v80v

., Khối 6, Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh

0982986155

4

Công ty CP Dược phẩm Tân Thành ⭐

20v

., Khối 6A, Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh

0836626556

5

QT Nguyễn Thị Thảo ⭐

20v80v

Số 302, Đường Xô Viết Nghệ Tĩn, Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh

0972983078