Đặt mua Ích Niệu Khang

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất

Danh sách nhà thuốc ở Huyện Châu Thành

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

QT Số 939⭐ ⭐

20v

Quốc lộ 60, Tân Phú, Châu Thành, Bến Tre

0362324754

2

NT Tam Phước⭐ ⭐

20v

Số 459, Quốc lộ 60, Tam Phước, Châu Thành, Bến Tre

0989104589

3

Quầy 751⭐ ⭐

20v

Số 190, Quốc lộ 60, Tân Thạch, Châu Thành, Bến Tre

02753860392

4

Quầy 18⭐ ⭐

20v

Quốc lộ 60, Châu thảnh, Châu Thành, Bến Tre

0919883938

5

Quầy 1299

20v

Số 459, Quốc lộ 60, Tam Phước, Châu Thành, Bến Tre

0989104589