Đặt mua Ích Niệu Khang

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất

Danh sách nhà thuốc ở Thị Xã Từ Sơn

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

QT Tiến Bào ⭐

20v80v

., Thôn Tiến Bào, Phù Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh

0985937282

2

NT Số 2 - Thúy Nhị ⭐

20v80v

Số 69, Phố Chợ Giầu, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh

02223832383

3

NT Thảo Kiên ⭐

20v80v

Số 73, Phố Chợ Giầu, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh

0973961699

4

QT Thanh Lan ⭐

20v80v

., Thôn Hạ, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh

0942307123

5

QT Diệp Long

20v80v

., Khu phố 3 Cẩm Giang, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh

0983362188

6

QT Thanh Trà

20v80v

., Chợ Bờ Ngang, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh

0989586159

7

QT Tuấn Hợp

20v80v

Số 45, Ngõ 3, Phố Chợ Giầu, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh

0977780868

8

NT Hồng Tĩnh

20v80v

Cầu Đôi, Phố Thanh Nhàn, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

0903253437

9

QT Tiến Ngọc 1

20v

., Phố Thanh Bình, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

0975510600

10

Công ty CP Dược Ngọc Lân

20v80v

, Đường Lý Thánh Tông, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh

0967051515

11

QT Số 4 - Đặng Thị Nga

20v80v

., Khu phố 4 Cẩm Giang, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh

0362056674

12

QT Hiếu Nhung

20v80v

., Chợ Tiêu, Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh

0975112354

13

QT Trung Tâm Chi Nhánh Từ Sơn

20v80v

Số 37, Đường Trần Phú, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh

0332339234

14

QT Khoa Nguyệt

80v

., Khu phố Dương Lôi, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh

0369688896

15

QT Tân Dược - Cô Thu

20v

., Chợ Tiêu, Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh

02223747816

16

NT Yến Minh

20v

., Khu phố 4, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh

0984822625

17

QT Phúc Hậu Đường

20v80v

Xóm Gạo, Thôn Phù Chẩn, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh

0966821868

18

QT Dương Quyên

20v80v

Xóm Chi, Thôn Dương Sơn, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

0962465194

19

QT Tân Dược - chị Huyền

20v

., Thôn Đình, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh

0372526189

20

QT Phương Trang

20v

Số 2, Khu Phố Đình, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh

0393059559

21

QT Thu Hương

20v80v

., Khu phố Long Vĩ, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh

0395440135

22

QT Tân Dược - Chị Uyển

20v

., Chợ Tiêu, Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh

0364816093

23

NT Hải Đăng

20v

Số 130, Đường Trần Phú, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh

0982297070

24

NT Số 1 Đồng Kỵ

20v

., Khu Phố Thanh Bình, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

0982751117