Đặt mua Ích Niệu Khang

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất

Danh sách nhà thuốc ở Huyện Lương Tài

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

QT Số 10 ⭐

20v80v

., Phố Kênh Vàng, Trung Kênh, Lương Tài, Bắc Ninh

0904202519

2

QT Số 23 - Cao Thế Huyền ⭐

20v

,, Phố Sen, Lâm Thao, Lương Tài, Bắc Ninh

0984229686

3

QT Tân Dược - Hán Thị Thảo

20v

Chợ Đò, Thôn Kênh Vàng, Trung Kênh, Lương Tài, Bắc Ninh

0906232127

4

NT Việt Hùng

20v80v

., Cổng bệnh viện Đa Khoa, Thứa, Lương Tài, Bắc Ninh

0868089568

5

QT Số 13 - Chị Hiền

20v

., Thôn Quảng Bố, Quảng Phú, Lương Tài, Bắc Ninh

0984011047

6

QT Vũ Thị Yến

20v80v

., Cổng chợ Thứa, Thứa, Lương Tài, Bắc Ninh

0359566991

7

QT Thiện Doan

20v80v

Kiot 838, Dãy số 6, Chợ Thứa, Thứa, Lương Tài, Bắc Ninh

0978278600

8

QT số 25

20v

., Ngã 3 trung tâm, Thứa, Lương Tài, Bắc Ninh

0973034911