Đặt mua Ích Niệu Khang

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất

Danh sách nhà thuốc ở Huyện Gia Bình

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

QT Trang Anh ⭐

20v80v

Kiot 2A, Chợ Ngụ, Nhân Thắng, Gia Bình, Bắc Ninh

0969834583

2

QT Số 3 - DS Hoàng Hà ⭐

20v80v

., Phố Ngụ, Nhân Thắng, Gia Bình, Bắc Ninh

0833729998

3

QT Hùng Huế ⭐

20v80v

Số 75, Đường Bình Than, Gia Bình, Gia Bình, Bắc Ninh

0399606603

4

QT Trung Tâm - Chi nhánh dược Gia Bình

20v80v

., Ngã 4 Đông Bình, Gia Bình, Gia Bình, Bắc Ninh

0936624512

5

NT Minh Đức

20v

., Cổng bệnh viện đa khoa Gia Bình, Gia Bình, Gia Bình, Bắc Ninh

0972782688

6

NT Minh Thu

20v80v

Kiốt số 23, Chợ Gia Bình, Gia Bình, Gia Bình, Bắc Ninh

0915948127

7

Trung tâm Dược phẩm Gia Bình

20v80v

., Ngã 4, Gia Bình, Gia Bình, Bắc Ninh

0383575233