Đặt mua Ích Niệu Khang

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất

Danh sách nhà thuốc ở Thành Phố Bắc Ninh

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

NT Hà Bắc ⭐

20v80v

Số 242, Đường Trần Hưng Đạo, Tiền An, Bắc Ninh, Bắc Ninh

02223822302

2

QT Số 20 - TP ⭐

20v80v

Số 54, Đường Trần Lựu, Thị Cầu, Bắc Ninh, Bắc Ninh

0368121673

3

NT Số 10 - Cô Việt ⭐

20v80v

Số 35, Đường Trần Lựu, Thị Cầu, Bắc Ninh, Bắc Ninh

0983408728

4

NT Bích Lịch

20v80v

Số 463, Đường Nguyễn Trãi, Cụm dân cư Bồ Sơn, Võ Cường, Bắc Ninh, Bắc Ninh

0382112237

5

QT Bình Dân

20v80v

Số 576, Đường Nguyễn Trãi, Cụm dân cư Bồ Sơn, Võ Cường, Bắc Ninh, Bắc Ninh

0398087652

6

QT Khánh Linh

20v80v

Số 546, Đường Nguyễn Trãi, Cụm dân cư Bồ Sơn,, Võ Cường, Bắc Ninh, Bắc Ninh

0979436355

7

NT Hồng Thắng

20v80v

Số 18, Đường Nguyễn Văn Cừ, Ninh Xá, Bắc Ninh, Bắc Ninh

02223821699

8

QT Thọ Mai

20v

Số 282, Đường Nguyễn Trãi, Cụm dân cư Bồ Sơn, Võ Cường, Bắc Ninh, Bắc Ninh

0395592387

9

NT Hợp Lực

20v80v

., Phố Ba Huyện, Khắc Niệm, Bắc Ninh, Bắc Ninh

02223826389

10

NT Nam Ly

20v80v

., Khu Hòa Đình, Võ Cường, Bắc Ninh, Bắc Ninh

0985063501

11

QT Bình Minh

20v80v

Số 315, Đường Nguyễn Trãi, Võ Cường, Bắc Ninh, Bắc Ninh

0989776456

12

QT Số 38

20v80v

., Phố Vũ, Đại Phúc, Bắc Ninh, Bắc Ninh

0973443084

13

QT Tân Thành

20v

., Cầu Cạn Y Na, Kinh Bắc, Bắc Ninh, Bắc Ninh

0386667843

14

QT Hạp Lĩnh

20v80v

., Phố Và, Hạp Lĩnh, Bắc Ninh, Bắc Ninh

0974423324

15

QT Tân Dược - Chị Uyên

20v

., Khu 2, Khắc Niệm, Bắc Ninh, Bắc Ninh

0379567778

16

NT Thủy Lan - Cty DP Thanh Cầu

20v80v

Số 169, Đường Trần Hưng Đạo, Tiền An, Bắc Ninh, Bắc Ninh

02223821545

17

QT Số 33

20v80v

Số 56, Đường Trần Lựu, Thị Cầu, Bắc Ninh, Bắc Ninh

0399012582

18

QT Số 49

20v

Số 124, Đường Đầu Mã, Thị Cầu, Bắc Ninh, Bắc Ninh

0934640946

19

QT Ý Yên

20v80v

Số 261, Đường Hoàng Quốc Việt, Thị Cầu, Bắc Ninh, Bắc Ninh

0366466199

20

QT Đông Hương

20v80v

Số 90, Đường Trần Lựu, Thị Cầu, Bắc Ninh, Bắc Ninh

02223821160

21

QT Số 11 - Chị Hương

20v

Thuộc khuôn viên Viện Y học Cổ Truyền, Khu Thanh Sơn, Vũ Ninh, Bắc Ninh, Bắc Ninh

0979851491

22

NT Lợi Sáng

20v

Số 168, Đường Lê Phụng Hiểu, Vệ An, Bắc Ninh, Bắc Ninh

0989310587

23

QT Hồng Ân

20v

., Khu Vạn Phúc, Vũ Ninh, Bắc Ninh, Bắc Ninh

0972527166

24

NT Thành Lệ

20v80v

., Đường Thiên Đức, Vệ An, Bắc Ninh, Bắc Ninh

0388986480

25

QT Số 2

20v

Số 954, Đường 286, Vạn An, Bắc Ninh, Bắc Ninh

0978901668

26

QT Số 26

20v80v

Số 630, Đường Thiên Đức, Vạn An, Bắc Ninh, Bắc Ninh

0967843228

27

QT Linh Trang

20v

Khu Khả Lễ, Đường Võ Cường, Võ Cường, Bắc Ninh, Bắc Ninh

0984340902

28

Công ty Dược phẩm MEDIJAPAN

20v80v

Số 40, phố Nguyễn Văn Cừ, Võ Cường, Bắc Ninh, Bắc Ninh

0966078528

29

QT Số 18

20v80v

Số 129, Khu Thị Chung, Kinh Bắc, Bắc Ninh, Bắc Ninh

0335532068

30

QT Linh Ngọc

20v80v

Số 123, Thôn Viên Xá, Hòa Long, Bắc Ninh, Bắc Ninh

0385681288

31

NT Việt Pháp

20v80v

Số 288, Đường Nguyễn Đăng Đạo, Đại Phúc, Bắc Ninh, Bắc Ninh

0975102268

32

QT Hà Anh

20v

Số 562, Đường Nguyễn Trãi, Cụm dân cư Bồ Sơn, Võ Cường, Bắc Ninh, Bắc Ninh

02223811256

33

QT Tiến Đạt

20v

Số 81, Đường Nguyễn Trãi, Cụm dân cư Bồ Sơn, Võ Cường, Bắc Ninh, Bắc Ninh

0975342568

34

QT Số 29

20v80v

., Đường Nguyễn Phúc Xuyên, Đại Phúc, Bắc Ninh, Bắc Ninh

0976131355

35

QT Hồng Duyên

20v

Số 41, Đường Bà Chúa Kho, Khu 7, Thị Cầu, Bắc Ninh, Bắc Ninh

0949578844

36

QT số 25 - Chị Thọ

20v80v

Số 12, Đường Vũ Kiệt, Tiền An, Bắc Ninh, Bắc Ninh

0386598182

37

QT Tân Dược - Chị Lan Anh

20v

., Khu Dương Ổ, Phong Khê, Bắc Ninh, Bắc Ninh

0942577446

38

QT số 9

20v

Số 43, Đường Trần Lựu, Thị Cầu, Bắc Ninh, Bắc Ninh

0912741913