Đặt mua Ích Niệu Khang

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất

Danh sách nhà thuốc ở Thị Xã Bạc Liêu

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

NT Cẩm Thành⭐ ⭐

20v80v

Số 141, Trần huỳnh, phường 7, Bạc Liêu, Bạc Liêu

0902824744

2

NT Vệ Sanh Đường⭐ ⭐

20v

Số 194, Đường Hoàng Văn Thụ, phường 3, Bạc Liêu, Bạc Liêu

02913823231

3

NT Khai Minh⭐ ⭐

20v80v

Số 23, Hà Huy Tập, phường 3, Bạc Liêu, Bạc Liêu

02913822435

4

NT Tuyết Thảo 1⭐ ⭐

20v80v

Số 464, Đường Vỏ Thị Sáu, phường 3, Bạc Liêu, Bạc Liêu

02913823044

5

NT Thái Ngọc⭐ ⭐

20v80v

Số 2, Đường Đặng Thùy Trâm, phường 1, Bạc Liêu, Bạc Liêu

0943825606

6

NT Mai Yên

20v

Số 74, Hòa Bình , phường 3, Bạc Liêu, Bạc Liêu

0916747588

7

NT Kim Thoa

20v

Số 208, Đường Hòa Bình , phường 3, Bạc Liêu, Bạc Liêu

02913822774

8

NT Quang Thọ Đường

20v

Số 41, Phan Ngọc Hiển, phường 3, Bạc Liêu, Bạc Liêu

0909468011

9

Tiệm Thuốc Bắc Trường Thọ Đường

20v

Số 71, Phan Ngọc Hiển, phường 3, Bạc Liêu, Bạc Liêu

02913822512

10

NT Thanh Long

20v

Số 171, Võ Thị Sáu, phường 3, Bạc Liêu, Bạc Liêu

0913132308

11

NT bắc Dưỡng Ngươn Đường.

20v

Số 113, Đường Hoàng Văn Thụ, phường 3, Bạc Liêu, Bạc Liêu

02913822079

12

NT Khai Minh 2

20v80v

Số 42, Nguyễn Huệ, phường 3, Bạc Liêu, Bạc Liêu

02913822435

13

Tiệm thuốc bắc Dưỡng Sanh Đường

20v

Số 128, Hoàng Văn Thụ, 3, Bạc Liêu, Bạc Liêu

0989117767

14

NT Cẩm Thành

80v

Số 141, Trần huỳnh, 7, Bạc Liêu, Bạc Liêu

0902824744