Đặt mua Ích Niệu Khang

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất

Danh sách nhà thuốc ở Huyện Lục Ngạn

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

QT Trương Thu Hà - QT Hà Hòa ⭐

20v80v

Số 6 Ngã tư Cơ Khí, Khu Trường Chinh, Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang

0987884479

2

QT Số 101 - QT Chi Phú ⭐

20v80v

Số 166, Khu Trường Chinh, Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang

02043882177

3

QT 118 ⭐

20v80v

Số 208, Phố Kim 2, Phượng Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang

02043891222

4

QT Số 129 ⭐

20v80v

Số 125, Phố Kim, Phượng Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang

0972259171

5

QT Số 288

20v80v

., Phố Biển, Biển Động, Lục Ngạn, Bắc Giang

0985008788

6

QT Trung Luyến

20v80v

., Thôn Mai Tô, Phì Điền, Lục Ngạn, Bắc Giang

0962756999

7

QT Số 207

20v

Thôn Tân Thành, ., Kiên Thành, Lục Ngạn, Bắc Giang

0975208297

8

QT Số 194

80v

Số 2, tổ Dân phố Trần Hưng Đạo, Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang

0987323394

9

QT Số 104

80v

., Phố Kép, Hồng Giang, Lục Ngạn, Bắc Giang

0379968144