Đặt mua Ích Niệu Khang

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất

Danh sách nhà thuốc ở Thành Phố Điện Biên Phủ

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

NT Quang Anh ⭐

20v80v

Số 364, Tổ 15, Mường Thanh, Điện Biên Phủ, Điện Biên

0978466716

2

Công Ty CP Dược Phẩm Hải Nam ⭐

20v80v

Số 1070, Tổ 5, Mường Thanh, Điện Biên Phủ, Điện Biên

0949407772

3

QT Minh Tâm ⭐

20v80v

Số 19, Tổ 8, Nam Thanh, Điện Biên Phủ, Điện Biên

0912666101

4

NT Số 3 ⭐

20v80v

Số 912, Tổ 3, Mường Thanh, Điện Biên Phủ, Điện Biên

0986081158

5

QT Số 16 - Tiến Hưng ⭐

20v80v

., Tổ 10, Thanh Trường, Điện Biên Phủ, Điện Biên

0917425631

6

Cty TNHH DP Hà Thành ⭐

20v80v

Số 43, Tổ 3, Thanh Bình, Điện Biên Phủ, Điện Biên

0976066873

7

NT Số 1

20v80v

., Tổ 7, Tân Thanh, Điện Biên Phủ, Điện Biên

0942988557

8

Công ty CP DP Phương Thảo

20v80v

Số 608, Tổ 1, Tân Thanh, Điện Biên Phủ, Điện Biên

0979364193

9

QT Minh Ngọc

20v80v

, Tổ 5, Him Lam, Điện Biên Phủ, Điện Biên

0774349668

10

NT Tuấn Thành

20v80v

Kiốt số 14, dãy A5, Chợ Trung Tâm 1, Tân Thanh, Điện Biên Phủ, Điện Biên

0961666028

11

NT Quang Huy

20v80v

Số 13, Tổ 8, Nam Thanh, Điện Biên Phủ, Điện Biên

0966865010

12

QT Yến Nhi

20v

Số 90, Tổ 28, Mường Thanh, Điện Biên Phủ, Điện Biên

0985701684

13

NT Tiến Đạt

20v80v

Kiot số 8, chợ Trung Tâm, Tân Thanh, Điện Biên Phủ, Điện Biên

0972801986

14

QT số 6

20v80v

., Tổ 10, Thanh Trường, Điện Biên Phủ, Điện Biên

0812487888

15

Công Ty CP Dược VTYT Tỉnh Điện Biên

20v80v

, Tân Thanh, Điện Biên Phủ, Điện Biên

0355655650

16

QT Số 59

20v80v

Kiot số 1, Chợ Noong Bua, Noong Bua, Điện Biên Phủ, Điện Biên

0915604123

17

NT Thiên Thảo

20v80v

Số 199, Tổ 6, Tân Thanh, Điện Biên Phủ, Điện Biên

0366108119

18

NT Khánh Vy

20v80v

Số 82, Tổ 15, Mường Thanh, Điện Biên Phủ, Điện Biên

0858899836

19

NT Mai Hương

20v80v

Số 20, Tổ 9, Mường Thanh, Điện Biên Phủ, Điện Biên

0376043321

20

QT Số 2

20v80v

Số 177, Tổ 15, Mường Thanh, Điện Biên Phủ, Điện Biên

0988560627

21

NT Quang Minh

20v80v

Số 81, Tổ 1, Thanh Bình, Điện Biên Phủ, Điện Biên

0985253916

22

NT Minh Khôi

20v80v

Số 175, Tổ 5, Him Lam, Điện Biên Phủ, Điện Biên

0962828880